Yttrande från Regionkommittén om Strategiska mål 2007–2010 för det europeiska instrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR)