Mnenje Odbora regij – Strateški dokument 2007–2010 o evropskem instrumentu za demokracijo in človekove pravice (EIDHR)