Stanovisko Výboru regiónov Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) – Strategický dokument na obdobie 2007 – 2010