Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Dokument ta' Ħidma 2007-2010 li jikkonċerna l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR)