Regionų komiteto nuomonė — Europos priemonė demokratijai ir žmogaus teisėms remti (EIDHR) 2007–2010 m. strategijos dokumentas