Alueiden komitean Lausunto aiheesta Demokratiaa ja Ihmisoikeuksia Koskeva Eurooppalainen Väline (EIDHR) Strategia-asiakirja vuosiksi 2007–2010