Regioonide Komitee Arvamus Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend (EIDHR) 2007.–2010. Aasta strateegiadokument