Становище на Комитета на регионите относно Европейски инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДЧП), стратегически документ за периода 2007-2010 г.