Skriftlig fråga E-1264/07 från John Bowis (PPE-DE) till kommissionen. Inrättningar för livets slutskede och smärtlindring i utvecklingsländerna