Skriftlig fråga E-4886/09 från Kriton Arsenis (S-D) till kommissionen. De negativa följderna för livsmiljöerna av den grekiska detaljplanen för industriplanering