Skriftlig fråga E-2198/08 från Monica Frassoni (Verts/ALE) till kommissionen. Fysisk planering inför G8-mötet 2009 (La Maddalena, Sardinien, Italien)