Skriftlig fråga E-1706/09 från Proinsias De Rossa (PSE) till kommissionen. Irlands införlivande av WEEE-direktivet