Skriftlig fråga E-0620/09 från Robert Kilroy-Silk (NI) till kommissionen. Ekonomiska utsikter