Euroopan parlamentin päätös (EU) 2018/1454, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2018, vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016