Mål T-57/07: Förstainstansrättens beslut av den 2 september 2009 — E.ON Ruhrgas och E.ON Földgáz Trade mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Konkurrens — Företagskoncentration — Beslut genom vilket företagskoncentrationen förklaras vara förenlig med den gemensamma marknaden — Åtaganden — Kommissionens skrivelser avseende åtagandena — Åtgärder mot vilka talan inte kan väckas — Avvisning)