Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Peti del ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2009 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Peti del (KOM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))