Aġġustament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju - It-Titolu V ***I Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal- 24 ta' Novembru 2009 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta ċerti atti suġġetti għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill, f'dak li jirrigwarda l-proċedura regolatorja bi skrutinju – Aġġustament għall-proċedura regolatorja bi skrutinju - It-Titolu V (COM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))