Skriftlig fråga E-4674/09 från Nikolaos Chountis (GUE/NGL) till kommissionen. Omhändertagande av giftigt och farligt avfall