Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 18. novembra 2020$