Vispārējās tiesas spriedums (trešā palāta), 2020. gada 18. novembris$