Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1858/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Indien