Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/428 av den 10 mars 2021 om antagande av standardiserade dataformat för inlämning av ansökningar om godkännande eller om ändring av villkoren för ett godkännande av verksamma ämnen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 (Text av betydelse för EES)