Bekendtgørelse af en licitation med henblik på salg til udførsel af 1 002 269 kg tobak i baller, som det tyske interventionsorgan (BALM) ligger inde med, og som stammer fra høsten 1987