Skriftlig fråga E-1427/09 från Robert Kilroy-Silk (NI) till kommissionen. Tvisten mellan Kroatien och Slovenien