Skriftlig fråga E-003213/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) till kommissionen. Bullerkartor över spanska motorvägar