Skriftlig fråga E-6324/07 från Cristiana Muscardini (UEN) till kommissionen. Interimsöversyn av de dumpningsaspekter som gäller TMK-gruppen