Skriftlig fråga E-4929/09 från Alan Kelly (S-D) till kommissionen. Konsumenter och finansiella tjänster