Mål T-26/08: Talan väckt den 21 januari 2008 – Laboratórios Wellcom de Portugal mot harmoniseringsbyrån – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)