Skriftlig fråga E-0582/09 från Frank Vanhecke (NI) till kommissionen. Cancerforskning i Europa