Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5332 – Ericsson/STM/JV) Text av betydelse för EES