Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5332 — Ericsson/STM/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG