Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5332 — Ericsson/STM/JV) EØS-relevant tekst