Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5332 – Ericsson/STM/JV) Text s významem pro EHP