Forenede sager C-39/05 P og C-52/05 P: Domstolens dom (Store Afdeling) af 1. juli 2008 — Kongeriget Sverige og Maurizio Turco mod Rådet for Den Europæiske Union, Kongeriget Danmark, Republikken Finland, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — juridisk rådgivning)