Skriftlig fråga P-4749/07 från Anne Ferreira (PSE) till kommissionen. Indragning av, i franska regionala åtgärdsprogram introducerade, energieffektivitetsförbättrande åtgärder för bostäder