Kommissionens beslut av den 10/11/2014 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7404 - AVIVA / BZ WBK / JVs) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)