Skriftlig fråga P-5494/08 från Pedro Guerreiro (GUE/NGL) till kommissionen. Kompensationssystem för merkostnader i samband med avsättning av vissa fiskeriprodukter från de yttersta randområdena