Skriftlig fråga E-0223/08 från Kathy Sinnott (IND/DEM) till kommissionen. WiFi i skolor