Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 när det gäller införande av euron i Malta