Skriftlig fråga E-6607/08 från Mario Borghezio (UEN) till rådet. Krisen i Zimbabwe