Domstolens beslut (åttonde avdelningen) den 29 juni 2009.$