Kommissionens förordning (EG) nr 929/2008 av den 22 september 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker