Skriftlig fråga E-5044/08 från David Martin (PSE) till kommissionen. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Cariforum-staterna – Uppföljning av Trips