Mål C-316/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tyskland) den 3 juni 2016 – B mot Land Baden-Württemberg