Skriftlig fråga E-5336/08 från Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) till kommissionen. Olaglig inkassering av vägavgifter på huvudvägen Korint-Patras