Skriftlig fråga P-2958/07 från Paulo Casaca (PSE) till kommissionen. Problem med tolkningen av artikel 18.2 i förordning (EG) nr 247/2006