Förenade mål T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 och mål T-332/07: Förstainstansrättens dom av den 9 september 2008 – Tyskland mot kommissionen (ERUF – Nedsättning av finansiellt stöd – Ändringar av finansieringsplaner utan kommissionens godkännande – Begreppet väsentlig förändring – Artikel 24 i förordning (EEG) nr 4253/88 – Talan om ogiltigförklaring)