Sag F-58/07: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 — Collotte mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2006 — evne til at arbejde på et tredje sprog)