Skriftlig fråga E-4329/07 från David Hammerstein (Verts/ALE) till kommissionen. Fågelkollision i Soto de Viñuelas