Skriftlig fråga E-5189/09 från Lena Ek (ALDE) till kommissionen. Hadopi-lagen i Frankrike och lojalitetsplikten